Vad är transhumanism?

Transhumanismen är den intellektuella och kulturella rörelse som arbetar med att sätta teknikutvecklingen vi ser i ett historiskt sammanhang. Människan har under hela sin historia försökt att övervinna sin sårbarhet med teknik. Det har rört sig om elden för att bli varmare. Om glasögon för att se bättre. Om brev, telegraf, email för att göra avstånden kortare.

Idag handlar det om automatisering, om att låta teknik ta över jobb vi förut själva behövt utföra, det handlar om artificiell intelligens och det handlar, som alltid, om hur vi kan leva längre och friskare liv. Tekniken är människans muskler. Vilket betyder att vi, med teknikens hjälp kan göra mer nytta, men också skada än vi kan på egen hand. Transhumanismen handlar om att ta fasta på just den där uråldriga viljan till att transcendera vår givna kapacitet men att även genomtänkt utvärdera och ta ställning till vilka delar av den teknik vi kan skapar som vi vill använda, och på vilka sätt vi uppfattar att den ska och inte ska användas för att ta oss närmare, och inte längre ifrån det vi uppfattar som konstruktivt och gott

Läs mer

Vår organisation

Transhumanismen fick sitt namn och sin nuvarande form på 90-talet. Den svenska forskaren Nick Bostrom gick i bräschen. Andra tongivande tänkare är Natascha Vita-Moore, Anders Sandberg, Ray Kurzweil, David Pearce, Aubrey DeGray och Donna Haraway. Den internationella organisationen kallas Humanity+ och finns representerad i 120 länder. Den svenska sektionen kallas följdriktigt för MänniskaPlus. I Sverige har organisationen öppna möten i Kulturhuset i Stockholm på söndagar klockan 15, då ett visst ämne diskuteras. Här på Meetup finns vår program. Utöver samtalen har vi en film- och en bok-klubb samt öppna föreläsningar. Nanoteknologins förgrundsgestalt besökte oss i mars och även världsledande fusionsforskare och neurologer har berikat våra samtal, liksom författare och konstnärer. Vi har en styrelse som varje år väljs av ett årsmöte. 2016 är Hannes Sjöblad ordförande och Carin Ism kontaktperson. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Läs mer

Våra träffar

MänniskaPlus har tre årerkommande typer av träffar: Föreläsningar, hackatons och fikor. De senare sker i kulturhusets teaterbar klockan 15:00 första söndagen varje månad. Följ vårt program på MeetUp

Vi är även en del av Bakom Skärmen/Över Gränsen-nätverket.

Våra ämnen

På Instagram kan du följa oss för genomgångar av allt från vardagshack för förbättrat minne, till analyser av Kinas AI-scen, uppmärksammande av innovationstrender och nedslag i intressanta strömningar som afrofuturism.